LISITRAM®

>>> Analgesicos

Dolores post-operatorios, traumatismos, osteoartritis, dolores oncológicos, odontalgías, dismenorreas.